Juridinė informacija

Juridinė informacija

The https://profesionalams.tarkett.lt svetainę paskelbė:

Tarkett Lietuva
Įmonės registracijos numeris (Lietuva): 303207886,
VAT nr. LT100008579718
Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas, LIETUVA
Tel.: +370 37262220
(toliau “Tarkett”)

Norint su mumis susisiekti, naudokite mūsų web formą.

Leidybos direktorė Vaida Mulerskaitė

https://profesionalams.tarkett.lt svetainę sukūrė:
Plan Créatif Bees’net  registruotas ofisas 10 rue Mercoeur, 75011 Paris, France.

https://profesionalams.tarkett.lt svetainę išplėtojo:
Clever-Age registruotas ofisas 34 rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris, France

https://profesionalams.tarkett.lt veikia iš serverio platformos, kuri priklauso:
OVH registruotas ofisas 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France

Jūsų prieiga ir naudojimasis "Tarkett" svetaine (" Svetainė ") reglamentuojama šiomis naudojimosi sąlygomis (toliau Naudojimo sąlygos"). Prisijungdami, naršydami ir naudodamiesi svetaine, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte, suprantate ir priimate sąlygas be išlygų. "Tarkett" pasilieka teisę šias Naudojimo sąlygas keisti.

Jei "Tarkett" nusprendžia pakeisti Naudojimo sąlygas, jos bus pateiktos atnaujintoje svetainės versijoje. Dėl šios priežasties kviečiame periodiškai perskaityti  Naudojimosi Sąlygas.

Duomenų apsauga - inteletinė nuosavybė

Svetainės turinys, įskaitant tekstus, ženklus, logotipus, nuotraukas, vaizdo įrašus, garsus, muziką, bendrą struktūrą, dizainą, įdirbį, technologijas, produktus ir procesus yra „Tarkett“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė  arba naudojama su savininkų leidimu. Todėl jie yra saugomos autorių teisių, prekių ženklų, patentų ir visų kitų intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių, kurios egzistuoja pagal įstatymus.

Niekas svetainėje negali būti aiškinama arba interpretuojama kaip suteikiantis jums licenciją arba teisę naudoti bet kokį turinį esantį svetainėje.

Naudojimasis svetaine

Jūs galite parsisiųsti, pateikti ar spausdinti interneto svetainės turinį tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Jūs sutinkate išlaikyti visas duomenų teises ir kitų nuosavybės teisių pranešimus apie bet kokią informaciją ar medžiagą, ar bet kokią kopiją ar atsisiuntimą, kurį atliksite. Bet koks kitoks panaudojimas, įskaitant atgaminimą, modifikaciją, distribuciją, perdavimą ar transliaciją iš svetainės turinio, visiškai ar iš dalies, bet kokiomis priemonėmis, yra griežtai draudžiamas, išskyrus jei gavote išankstinį raštišką sutikimą iš "Tarkett".

Asmeninė informacija

Bet kokie asmeniniai identifikuojami duomenys, kuriuos Jūs galite siųsti internetu į svetainę, yra saugomi ir apdorojami pagal mūsų Privatumo politiką. "Tarkett" kviečia Jus atidžiai perskaityti duomenų apsaugos politiką prieš pateikiant 'Tarkett" bet kokią asmeninę indentifikuojamą informaciją.

Trečiųjų šalių nuorodos ar informacija

Siekdami teikti geresnį turinį, yra galimybė, kad skelbsime nuorodas į išorines svetaines ar informaciją, sukurtą trečiųjų šalių, kuri yra nevaldoma ir nekontroliuojama "Tarkett". „Tarkett“ neturi būti laikoma atsakinga už svetainės turinį ar informacijos rinkimą ir perdavimą, slapukų diegimą ar kokį nors kitą procesą, vykstantį šiose svetainėse. "Tarkett" neprisiima teisės ar atsakomybės susijusios su jų turiniu, teisėtumu, tikslumu ar funkcijomis.

Prieigos kodų valdymas

Kai kurios svetainėje teikiamos paslaugos reikalauja prieigos kodų ir / arba slaptažodžių pateikimo svetainės administratoriui. Šie kodai ir slaptažodžiai yra konfidenciali asmeninė ir neperleidžiama informacija. Jūs esate asmeniškai atsakingas už jų administravimą, išsaugojimą ir  naudojimą. Jūs turite imtis visų būtinų priemonių apsaugoti ir išlaikyti šių kodų ir slaptažodžių paslaptį. "Tarkett" negali būti laikoma atsakinga už bet kokį nesąžiningą naudojimąsi kodų prieigomis ir / ar slaptažodžiais.

Garantijos atsisakymas

Nors "Tarkett" siekia tikslumo visiems svetainės elementams, gali būti nedidelių netikslumų ar tipografijos klaidų. "Tarkett" neteikia jokių pareiškimų dėl tikslumo, patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo svetainėje arba turinyje, kurį galima gauti naudojantis šia svetaine. Jūs patys esate atsakingi už svetainėje esančios informacijos naudojimą.

TARKETT NEGARANTUOJA, KAD TINKLALAPIS VEIKS BE KLAIDŲ AR KAD SVETAINĖ IR JOS SERVERIS YRA BE KOMPIUTERINIŲ VIRUSŲ AR KITŲ KENKSMINGŲ ŠALTINIŲ. JEI JŪSŲ NAUDOJIMOSI TINKLAPIU TIKSLAS YRA APTARNAUTI, PAKEISTI ĮRANGĄ AR INFORMACIJĄ, "TARKETT" NEBUS ATSAKINGAS UŽ ŠIAS IŠLAIDAS.

ŠI SVETAINĖ YRA PATEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA BE JOKIŲ GARANTIJŲ. TARKETT IR JOS TIEKĖJAI TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS, VIŠIŠKAI ATSISAKO GARANTIJŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS PARDUOTI, TEISIŲ PAŽEIDIMO IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ. IR GARANTIJOS TINAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI. TARKETT IR JOS TIEKĖJAI NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL TURINIO TIKSLUMO, PATIKIMUMO, IŠSAMUMO AR SAVALAIKIŠKUMO ARBA DĖL TURINIO, PASLAUGŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TEKSTO, GRAFIKOS IR NUORODŲ.

TAM TIKRA JURISDIKCIJA GALI NELEISTI GARANTIJOS APRIBOJIMŲ, TODĖL ANKSČIAU PAMINĖTOS IŠIMTYS GALI BŪTI JUMS NETAIKOMOS.

Bet koks "Tarkett" atstovo patarimas ar informacija, žodžiu arba raštu, nesuteikia jokių garantijų, jei jos nėra aiškiai numatytos skiltyje: "Naudojimo sąlygos".

Atsakomybės ribojimas

Jūsų prieiga, naudojimasis, naršymas ir navigacija svetainėje yra Jūsų pačių rizika.

JŪS PRIPAŽĮSTATE IR PRIIMTE TAI, KAS LEIDŽIAMA PAGAL ESAMUS ĮSTATYMUS IR REGLAMENTUS, KAD NEI "TARKETT", NEI BET KURI JAI ATSTOVAUJANTI KOMPANIJA AR BET KURI KITA ŠALIS DALYVAVUSI KURIANT, AR PATEIKIANT SVETAINĖJE ESANČIĄ INFORMACIJĄ, GALI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGA UŽ TIESIOGINES, NETIESIOGINES PASEKMES AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ, BET KOKIĄ ŽALĄ REPUTACIJAI, IŠLAIDOMS, NUOSTOLIAMS, SUMAŽĖJUSIAI APYVARTAI AR PELNUI ARBA ĮSIPAREIGOJIMAI BET KOKIO POBŪDŽIO ŽALĄ (NET JEI TOKIA ŽALA BUVO ŽINOMA AR GALĖJO BŪTI ŽINOMA "TARKETT"), GALINČIĄ IŠKILTI IŠ JŪSŲ NAUDOJIMOSI, AR PRIEŠINGAI, NEGALĖJIMO NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE ARBA JOS TURINIU PAREMTAS GARANTIJA, KONTRAKTAIS IR KITOMIS JURIDINĖMIS PRIEMONĖMIS.

VISA MEDŽIAGA, KURI YRA ATSISIUNČIAMA ARBA GAUTA BET KOKIU KITU BŪDU NAUDOJANTIS TINKLAPIU YRA JŪSŲ PAČIŲ RIZIKA. "Tarkett" neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą ar virusus, kurie gali turėti įtakos jūsų kompiuterio įrangai ar kitam turtui dėl savo prieigos prie naudojimosi ar parsisiuntimo iš interneto svetainės arba, bet kurios kitos, neteisėtos įsibrovimo ar intervencijos į IT sistemas. "Tarkett" pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti bet kurias arba visas svetainėje esančias funkcijas. "Tarkett" neprisiima jokių teisių ar atsakomybės už bet kokią sustabdymo ar nutraukimo rezultatą, bet kuriuos arba visus svetainėje atsiradusius veiksmus ar neveikimą dėl "Tarkett" ar bet kurios trečiosios šalies funkcijų.

Vartotojo pareiškimai

"Tarkett" mielai laukia Jūsų komentarų dėl svetainės ir produktų. Tačiau, jūs patvirtinate, kad jei Jūs siunčiate mums kūrybinius pasiūlymus, idėjas, pastabas, piešinius, sąvokas, išradimus ar kitą informaciją (apibendrinant "informacijas"), ši informacija turi būti laikoma ir lieka "Tarkett" turtu. Apskritai, bet koks bendravimas interneto svetainės pagalba arba informacijos perdavimas internetu, "Tarkett" laikomas ir bus traktuojamas kaip nekonfidencialus. Internetiniai puslapiai suteikia galimybę bendrauti, ir bus saugoma, kaip "Tarkett" konfidenciali informacija, šis faktas bus aiškiai pateiktas tuose puslapiuose. "Tarkett" išimtinai turi teisę be apribojimų panaudoti informaciją komerciniais ar kitais tikslais, be kompensacijos Jums.

Kaip šios svetainės vartotojas, Jūs esate atsakingas už savo ryšių ir komunikacijos pasekmes. Pateikdami informaciją, jūs garantuojate, kad jūsų pateiktas turinys nėra konfidencialus ir nėra komercinė paslaptis.

"Tarkett" pasilieka teisę užkirsti kelią prieigai prie šios svetainės, jei pažeidėte naudojimo sąlygas arba įstatymus ir pasilieka teisę pašalinti bet kokius pranešimus iš svetainės.

Įvairūs

  • Naudojimo sąlygos apima visą sutartį tarp "Tarkett" ir Jūsų, susijusias su prieiga ir naudojimusi svetaine ir jos turiniu. Kitos sąlygos ir terminai sukurti "Tarkett" ir reglamentuojantys santykius su Jumis, ypač susijusius su bet kokiu produktų pirkimu, turi viršenybę prieš Naudojimo sąlygas.
  • Jeigu koks nors atidėjimas yra nustatytas ir įgalintas įstatymu ar teismu, turinčiu jurisdikciją, kompetencijos trūkumas neturi įtakos likusioms nuostatoms šiose Naudojimo sąlygose, kurios lieka galioti visa apimtimi.
  • Šios svetainės naudojimas reglamentuojamas pagal Lietuvos įstatymus.
  • Jei turite kokių klausimų ar komentarų apie šias Naudojimo sąlygas, susisiekite su mumis:
    rasa.rainyte@tarkett.com

Autorinių teisių nuotraukos:

© Getty Images
© Corbis