Privatumo politika

Privatumo politika

Tarkett Polska SP. Z O.O. Lietuvos filialas rūpinasi savo klientų ir partnerių duomenų apsauga. Šiuo dokumentu („Privatumo politika") norime supažindinti jus su informacija, kaip Tarkett Polska SP. Z O.O. Lietuvos filialas naudos jūsų asmeninius duomenis pagal naujai įsigaliojusias teisines nuostatas. Mes taip pat rekomenduojame perskaityti Slapukų politiką.

 

Kas yra jūsų duomenų administratorius? Jūsų duomenų administratorius yra Tarkett Polska SP. Z O.O. Lietuvos filialas, biuro registracijos adresas yra Savanorių pr. 363, LT-49425, Kauno m. Lietuva, įmonės kodas: 303207886 įregistruota Įmonių Registre Tarkett Polska SP. Z O.O. Lietuvos filialas Savanorių 363,LT 49425, Kaunas, Lithuania
toliau - „Tarkett"
Kai ši privatumo politika nurodo "mes", "mūsų" ar "mus" žemiau, tai reiškia Tarkett Polska SP. Z O.O. Lietuvos filialas

 

Kam taikoma ši privatumo politika?

Ši privatumo politika taikoma visiems apie jus "Tarkett" surinktiems duomenims, Tarkett tinklalapyje ar kitomis priemonėmis. Tarkett svetainėje ar programose gali būti nuorodų į mūsų partnerių tinklų ir/ar filialų tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad šios svetainės turi savo privatumo politiką ir mes neprisiimame jokios atsakomybės ją. Ši Privatumo Politika kartais gali būti naujinama. Ieškokite naujausios versijos internete.

 

Kokius duomenis mes renkame?

Mes galime rinkti Duomenis, kuriuos pateikiate mums per įvairius kanalus, įskaitant svetaines, socialines žiniasklaidos priemones, įvykius, telefono kontaktus, el.laiškus ir kitaip. Tokie Duomenys gali būti:

 • identifikavimo informacija (pvz., vardas, pavardė, gimimo data);
 • kontaktiniai duomenys (pvz., pašto adresas, el. pašto adresas, telefono numeris);
 • darbovietės pavadinimas/ pareigos jūsų firmoje;
 • korespondencija su Tarkett ir atsakymai į mūsų apklausas.

Mes taip pat galime rinkti jūsų duomenis automatiškai, įskaitant slapukus ir kitus stebėjimo įrenginius. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų IP adresas niekada nebus naudojamas norint identifikuoti jus kaip fizinį asmenį, bet tik leis mums nustatyti miestą, iš kurio esate prisijungę. Daugiau informacijos rasite mūsų "Slapukų" politikoje.
Mes galime gauti jūsų duomenis iš išorinių šaltinių, pavyzdžiui, iš trečiųjų šalių bendrovių ar viešai prieinamų šaltinių. Ši privatumo politika taikoma bet kuriam iš šių duomenų, ir, kai tik įmanoma, mes informuosime jus apie šaltinį, iš kurio juos gavome.

 

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame jūsų duomenis ?

Mes naudojame jūsų duomenis, kad galėtume valdyti klientų / potencialių klientų santykius, o būtent:

 • apdorojant užsakymus ir pristatant produktus;
 • atsakydami į jūsų užklausas,
 • apdorojant pretenzijas;
 • siunčiant naujienas ir informaciją apie jus dominančius produktus;
 • valdant lojalumo programas;
 • atliekant apklausas, skirtas mūsų paslaugoms ir produktams tobulinti;
 • organizuojant konkursus;
 • rengiant rinkodaros analizės statistiką.

Mes galime apdoroti Jūsų duomenis, bet kuriam nurodytam duomenų rinkimo tikslui.

 

Kokiais teisiniais pagrindais mes naudojame jūsų duomenis?

Atsižvelgiant į tikslą, jūsų Duomenys yra tvarkomi pagal šiuos teisinius pagrindus:

 • kai tai reikalinga norint vykdyti dvišalius sutartinius įsipareigojimus;
 • kai būtina siekti savo teisėtų interesų, įskaitant:
  - tinklo ir informacijos saugumas, siekiant apsaugoti jūsų duomenis nuo nuostolių,
    žalos ar neteisėtos prieigos
  - įvertinti mūsų paslaugas, užregistruojant pokalbius mūsų kontaktų centruose - tiesioginės rinkodaros
    veiklą (išskyrus atvejus, kai mes pasikliaujame jūsų sutikimu);
 • kai būtina laikytis teisinio įsipareigojimo, ypač siekiant padėti valstybinei institucijai arba tyrimo įstaigai;
 • kur Jūs suteikėte aiškų sutikimą konkretiems ir tiksliems tikslams

 

Su kuo mes dalijamės jūsų duomenimis?

Mes galime dalintis jūsų duomenimis su:

 • kitais Tarkett grupės subjektais vidiniams administraciniams tikslams;
 • mūsų patikimais trečiųjų šalių tiekėjais, kurie mūsų vardu teikia įvairias verslo paslaugas, pvz.,
  Priėmimo ir techninės priežiūros paslaugas;
 • trečiosiomis šalimis, kurios gali pasiūlyti paslaugas, susijusias su mūsų produktais ir paslaugomis;
 • teisminei institucijai, valstybinėms agentūroms ar viešosioms įstaigoms, paprašius
  ir įstatymų leidžiamu mastu.

Visais atvejais "Tarkett" dalinsis Jūsų duomenimis tik "ypatingos svarbos klausimais", kad įvykdytų anksčiau apibrėžtus tikslus.

 

Kur yra saugomi jūsų duomenys?

Jūsų Duomenys saugomi mūsų duomenų bazėje arba mūsų paslaugų teikėjų duomenų bazėje.
Dėl Tarkett grupės tarptautinio aspekto ir siekiant optimizuoti mūsų paslaugų kokybę, jūsų duomenys gali būti perkelti į šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (toliau - EEE). Tokiais atvejais mes panaudosime tinkamas teisines garantijas, kad jūsų Duomenys būtų tvarkomi laikantis šių privatumo politikos sąlygų.
Norėdami gauti šių apsaugos priemonių kopiją ar informaciją apie tai, kur galite pasiekti šiuos dokumentus, galite atsiųsti rašytinį prašymą, kaip nurodyta Privatumo politikos 10 skyriuje.

 

Kaip mes užtikriname jūsų duomenų saugumą ir konfidencialumą?

Tarkett yra įsipareigojusi užtikrinti jūsų duomenų saugumą. Šiuo tikslu mes palaikome tinkamas technines ir organizacines priemones, kad kaip įmanoma būtų išvengta bet kokio atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neleistinos prieigos.

 

Kiek laiko mes saugome jūsų duomenis?

Mes saugosime jūsų duomenis laikotarpį, kurio reikia norint pasiekti tikslą, kuriuo jie buvo surinkti, laikantis galiojančių įstatymų nustatytų ribų. Tam tikromis aplinkybėmis mes galime saugoti jūsų duomenis ir ilgesnį laiką tam, kad atitiktume teisinius, apskaitos ar ataskaitų teikimo reikalavimus.

 

Kokios yra jūsų teisės ir kaip jūs galite jomis pasinaudoti?

Pagal galiojančius įstatymus jums gali būti suteikta teisė:

 • Pasiekti savo duomenis;
 • Pataisyti ir atnaujinti savo duomenis;
 • Ištrinti savo duomenis;
 • Apriboti duomenų tvarkymą;
 • Prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui, kai apdorojimas grindžiamas mūsų teisėtais interesais;
 • Bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą;
 • Prašyti grąžinti jūsų duomenis struktūrizuotų duomenų byloje jums ar trečiajai šaliai, kai tai techniškai įmanoma (duomenų perkėlimas);
 • Pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

 

Jei norite pasinaudoti viena iš Jūsų teisių, atsiųskite el. laišką adresu: dataprivacy.lt@tarkett.com arba laišką adresu:
Tarkett Polska SP. Z O.O. Lietuvos filialas
Savanorių 363,LT 49425, Kaunas, Lithuania

Atkreipiame dėmesį, kad galime reikalauti jūsų tapatybės patvirtinimo ir išsamios informacijos apie jūsų užklausą prieš ją apdorojant. Duomenys bus naudojami tik jūsų tapatybės patvirtinimui ir nebus saugomi ilgiau nei reikia šiam tikslui.
Mes atsakysime per protingai pagrįsta laiko tarpą, laikydamiesi taikomų taisyklių.