Skaidrumo skatinimas saugant gamtos išteklius ir prisidedant prie žmonių sveikatos ir gerovės.

Skaidrumo skatinimas saugant gamtos išteklius ir prisidedant prie žmonių sveikatos ir gerovės.

Numatyta, kad 70 % pasaulio populiacijos 2050 m. gyvens miestuose, tad urbanistinė aplinka vaidina didžiulį vaidmenį mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekį, saugant gamtos išteklius ir prisidedant prie žmonių sveikatos ir gerovės.

Mes, „Tarkett“, esame įsipareigoję gaminti produktus iš tvaresnių medžiagų ir plėtoti bendradarbiavimą, užtikrindami skaidrumą ir siekdami padėti savo klientams sukurti sveikas, malonias žmonėms erdves. Formuodami Produktų atitikties aplinkosaugos reikalavimams deklaracijas (EPD) ir teikdami Medžiagų nekenksmingumo sveikatai deklaracijas (MHS), leidžiame savo klientams aiškiai stebėti, kokios yra mūsų produktų medžiagų nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai savybės, ir padėti daryti pagrįstus sprendimus įsigyjant prekes. Tokiu būdu architektai, dizaineriai ir inžinieriai galės pasiekti didesnių tvarios statybos vertinimų, atitikti dabartinius ir paskesnius statybos reglamentus, sumažinti atliekų kiekį ir skatinti saugų gerų medžiagų perdirbimą žiedinėje ekonomikoje.

Kaip suprasti Produktų atitikties aplinkosaugos reikalavimams deklaracijas

Esame žingsneliu toliau už besivystančius statybos reglamentus ir tvarios statybos sertifikatus, nes teikiame klientams EPD deklaracijas, kurios pabrėžia kiekvieno produkto poveikį aplinkai. EPD deklaracijos yra esminė mūsų tvarumo strategijos dalis. Jos paremtos gyvavimo trukmės analize, todėl leidžia mums nustatyti būdus, kaip sumažinti savo produktų poveikį aplinkai.

Tačiau ne ekspertams jas dažnai sunku suprasti, jose dėmesys pirmiausia skiriamas aplinkos, o ne sveikatos aspektams, taip pat neatskleidžiamos kokybinės atskirų sudedamųjų dalių pavojų arba poveikio sveikatai detalės. „Tarkett“ MHS deklaracijos užpildo šią informacijos spragą, nes juose pateikiama tiksli informacija apie kiekvienos medžiagos pavojus ir rizikas.

Pristatome „Tarkett“ medžiagų nekenksmingumo sveikatai deklaracijas

„Tarkett“ MHS deklaracijos yra tikrinamos nepriklausomų įmonių. Tai  moksliškai pagrįsta deklaracija, pabrėžianti tam tikro produkto medžiagų rizikas ir pavojų sveikatai iki 100 ppm (0,01 %). Teikdami jas papildome aplinkosaugos duomenis, pateikiamus EPD deklaracijose, atsakome į klientų poreikius ir nukreipiame link sveikesnių medžiagų ir didesnio skaidrumo.

Lengvai suprantamos „Tarkett“ MHS deklaracijos taip pat yra pirmasis žingsnis link „Cradle to Cradle®“ (C2C) sertifikavimo ir nuolatinio produktų optimizavimo. Trečioji šalis, atliekanti mūsų medžiagų vertinimą, yra Aplinkos apsaugos skatinimo agentūra (Environmental Protection Encouragement Agency, EPEA), tyrimų institutas, įsteigtas 1987 m. dr. Michaelo Braungarto, kuris prisidėjo plėtojant C2C dizaino idėją. Nuo 2010 m. EPEA komanda vertino daugiau kaip 3 000 „Tarkett“ medžiagų pagal C2C kriterijus.

Keturi medžiagų vertinimo etapai

EPEA vertina galimą kiekvieno produkto poveikį sveikatai ir aplinkai per visą produkto gyvavimo trukmę – nuo gavimo iki gamybos ir naudojimo bei perdirbimo.

Yra keturi žingsniai:

  • Kiekvienos medžiagos žaliavų aprašo sudarymas
  • Kiekvienos cheminės medžiagos patikrinimas pagal regioninius ir tarptautinius cheminių medžiagų reglamentus ir toksikologines duomenų bazes
  • Atidus medžiagos saugumo įvertinimas per visą jos gyvavimo trukmę
  • Naujų produktų formulių parengimas taikant C2C principus, siekiant pasirinkti medžiagas, kurios gali būti iš naujo panaudojamos, perdirbamos ir paverčiamos naujais produktais.

MHS sertifikatai yra pasiekiami klientams EMEA (Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos) regione. Susisiekite sustainabilityEMEA@tarkett.com